Verktyg

Detta är våra verktyg

* Visionering och scenarioskrivning, nedbrutna så att alla kan koppla dem till sin verksamhet och sitt jobb, d.v.s. högkonkretisering

* Innovationsteknik, från idéfas till framtidens produkter och metoder.

* Projektgrupper, arbetslag med styrda rationaliseringsprojekt.

* Virtuella team för akuta och långsiktiga problemlösningsprocesser.

* Kreativitetsträning, tio tekniker för individ och gruppträning.

* Idégenerering – idéhantering i form av SU (Ständig Utveckling), förslagsverksamhet, Kaizen på svenska.

* Webbaserad programvara i samarbete med Star Systems AB för rationell hantering av idégenerering.

* Problemlösningsteknik för total idéinventering.

* Innovativa team för att vitalisera och inspirera.

* Utreda och bedöma förslag.

* Anvisningar och regelverk för hantering av idéer.