Ständig Utveckling

Tankar om Ständig Utveckling

”De som bäst klarar av att överföra kunskap till andra individer kommer att ha det största inflytandet i framtiden.”

Bob Buckman, Buckman Labratories

Inget företag har råd att avstå från att engagera sig i de anställdas idégenerering, därför är det dags att ”kontrollbesiktiga” idéflödet.

När det börjar vända…

uppåt hur går det då med vardagsrationalisering och utveckling? Hur många % av omsättningen kommer från nya produkter/tjänster? Kommer vi att nå de kreativa målen? Hur blir det med kompetensutvecklingen? En sak vet vi, konkurrensen kommer att skärpas och behovet av konkurrensfördelar ökar.

Utnyttjar företagen sin hjärnkraft?

”Amerikanska företagsledare och medarbetare anser att mindre än hälften av företagens hjärnkapacitet utnyttjas. I dagens globala ekonomi där innovation är drivkraften, är ett företags kunskap lika viktig som dess produkt sägs i en amerikansk undersökning.
Det största hotet mot företag är inte yttre krafter som felaktig strategi, struktur eller företagskultur. Hotet kommer inifrån och handlar, enligt undersökningen, om att företagets fulla potential är underutnyttjad. Nya vägar måste hittas för att effektivt kunna utnyttja den interna kompetensen.
Kritiskt och kreativt tänkande på alla nivåer är ett recept. Det betyder att alla anställda ska kunna analysera en komplex situation, lösa problem, fatta beslut och göra prognoser om framtida hot och möjligheter. Företagens starkaste tillgång är dess anställda.”

CEO Quinn Spitzer, Kepner-Tregoe

Vi vet att alla människor är mer eller mindre kreativa, och lusten att lösa problem är väl utbredd! Vi vet att idékanalen förslagsverksamhet (SU/FV) är en väg för utnyttjande och utveckling av kompetens, som ger både avkastning och engagemang. Vår statistik visar att den genomsnittliga besparingseffekten är: 1 satsad krona ger ca 3:50 tillbaka.

Kontakta SIFV för fortsatt planering:

via formulär!

via e-post!