Medlemskap

Ett medlemskap innebär följande service:

1. Vi blir ditt företags bollplank i frågor om utveckling av:
Visioner, innovationsstrategier, individ- och gruppkreativitet, problemlösningsteknik samt förslagsverksamhet.

2. Kostnadsfri telefonkonsultation/mail, specifikt inom Ständig Utveckling (SU)/FV. Bedömning, regelkonstruktion och kampanjuppläggning.

3. SIFVs nyhetsbrev till samtliga kommittémedlemsföretag / organisationer utkommer med jämna mellanrum under året med svenska och översatta utländska artiklar och rapporter.

4. Nätbaserad medlemsmatrikel med namnen på kontaktpersonen i resp företags bedömningsgrupp för att underlätta direktkontakt.

5. Rätt att delta i SIFVs utbildnings- och konferensarrangemang till rabatterade priser. Seminarier kring aktuella ämnen, öppna bara för medlemmar, kommer att hållas under året.

6. Konsultationsservice från SIFVs egen expertis inom kreativitets-, innovationsutveckling och förslagsverksamhet. Förmedling av andra konsulter inom samma fack eller hithörande.

7. Böcker, posters, T-shirts med tryck och annat material för aktivering av förbättrings- och förslagsverksamheten kan köpas genom SIFV. Begär offert.

Medlemsavgiften för 2019 är 2900 kr exkl. moms.