SIFV

SIFVs syfte

* att samla och sprida information, statistik, råd och material om förslagsverksamhet och kreativetplus andra system för hantering av idéer från medarbetare
* att bevaka den forskning som bedrivs inom teknik och beteendevetenskap och översätta denna kunskap till användbar information och arbetsmaterial
* att följa utvecklingen inom industriländerna världen över och identifiera trender och mönster som kan påverka innovationsprocessen
* att utveckla och arrangera utbildningsmöjligheter för företagsledning, förslagskommittéer och bedömningsgrupper
* att bevaka och rapportera om internationella utbildningsmöjligheter
* att erbjuda möjligheter för medlemsföretagen att mötas och utbyta information, idéer och problemlösningar
* att erbjuda professionell konsultservice inom innovationsteknik, kreativitet och hantering av idéer
* att påverka myndigheter och organisationer i frågor som leder till utveckling inom våra områden

SIFVs utveckling

Våra medlemmar säger att det behövs en organisation som SIFV – ett bollplank att testa sina idéer mot och någon opartisk att rådfråga i kinkiga situationer. Vi fungerar också som en slags radar, avläsande läget såväl inom som utom landet. Vi får därigenom en idé- och informationsbank att slussa mellan intressenter.

Vårt mål är att vara en medlemsorganisation för alla som aktivt arbetar med idégenerering – idéhantering – förbättringsförslag. I dag har vi hundratals medlemsföretag som tror på de anställdas kreativitet och idéer.

Låt även ditt företag/din organisation bli medlem och få tillgång till vår medlemsservice. Använd formuläret nedan och gör det gärna nu. Du vet hur det är – det uppskjutna blir lätt det bortglömda..

Nätverk och internationella kontakter

För att följa utvecklingen internationellt har samarbete etablerats med följande institut och organisationer.

* CPSI – Creative Problem Solving Institute, USA
* CPSI Europe – Milano, Italien
* DIB – Deutsches Institut für Betriebswirtschaft, Tyskland
* EIA – Employee Involvement Association, USA
* Ideas Management – England
* Ideencentrum – Holland
* IMB – Ideen Management Beer, österrike
* ISI – Idee-Suisse-Institut, Schweiz
* JHRA – Japan Human Relations Association, Japan
* JPC – Japan Productivity Center, Japan
* SAV – Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Vorschlagswesen, Schweiz
* UKASS – United Kingdom Association of Suggestion Schemes, England
* WFS – World Future Society, USA
* ÖPWZ – Österreichisches Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeits-Zentrum, österrike
* CIM – Cyprus International Institute of Management, Cypern

Det innebär att SIFV får tillgång till deras informationsmaterial, statistik och analysmaterial, tidskrifter, rapporter och utvecklingsprojekt. Vidare får SIFV fortlöpande information om utbildnings- och konferensaktiviteter i respektive land. Vi kan också förmedla kontakter med enskilda företag och institutioner för studiebesök eller annat kunskaps- erfarenhetsutbyte.

Kontakt

Om du vill veta mer om SIFV och dess tjänster, anmäla till utbildning och/eller medlemskap.

Kontakta oss
Förnamn
Efternamn

Via e-mail:
jan.andersson@sifv.se

Brevledes:
SIFV
Lilla Östergatan 37
271 34 Ystad

Via telefon:
Tel: 070 – 627 92 90